Servicetelefonnumre

Alarm-ambulance-brand-politi

112

Falck

7010 2030

Skadestuen Århus Sygehus

8731 5050

Lægevagten Region Midt

7011 3131

Politi Skanderborg

8656 1448

Nærpoliti Hørning

8692 1448

Skanderborg Kommune, Rådhuset

8794 7000

Hørning/Borgerservice/Dagpleje

8968 1733

- Præstehaven omsorgsafdeling

8968 1600

- Dagcenter/Døgnplejen

8968 1602

Veng Spejderne (Birthe Gammelgård)

8695 0208

Veng Fællesskole

8761 3161

Hvepsereden

8695 0511

SFO

8761 3164

Bakkeskolen

8968 1655

Højboskolen

8968 1644

Låsby Skole

8695 1511

Skanderborg Realskole

8652 0866

Sognepræst Jes Lau Jørgensen

8694 3733

Kirkegårdskontoret Låsbyvej 80A

8694 6107

Egnsarkivet ved Jørgen Christensen

8694 3772

Borgernes Hus, cafeteria

8695 0463

Borgernes Hus, Birgitte Seiling

8695 0244

HIK 81 ved Torben Kristiansen

8657 1173

Galten Elværk

8754 0600

Reno Syd I/S

8652 5211

Alfo Distribution (omdeling af reklamer)

8745 1400

DSB Århus

7013 1415

Nummeroplysning

118

TDC Kundeservice

8080 8080

Kulturhusets billetsalg

8794 2970

 

retur